Kategóriák

Információ

Adatkezelési Nyilatkozat

1. Adatkezelés

Értékesítő/Üzemeltető tiszteletben tartja www.sex69xxx.hu látogatóinak/vásárlóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Vásárló a www.sex69xxx.hu webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1.1 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a www.sex69xxx.hu vásárlóinak, a webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

1.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Értékesítő/Üzemeltető általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a www.sex69xxx.hu webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

1.3 AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

- Eurooptics s.r.o. (Druzstevná 8, Komárno 945 01 Slovakia)

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Avtv. 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

1.4 AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztrációs és a rendelési folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Üzemeltető általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben és módon kerülhet sor.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, illetve a PM rendeletben) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a www.sex69xxx.hu webáruházban történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Értékesítő a számlázási szolgáltatás keretében a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Vásárló és Értékesítő között az ÁSZF alapján létrejött szerződésben meghatározott adatmegőrzési szolgáltatás időtartamáig őrzi meg a Vásárló által megadott adatokat, az azok alapján kiállított számlákat a számlázási szolgáltatás hatékonyabb nyújtása érdekében.

1.5 A KEZELT ADATOK KÖRE

1.5.1. Technikai adatok

Az webáruház használata során az Értékesítő/Üzemeltető részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.).

Ezen adatokat Üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A webáruház használata során az Üzemeltető technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során, vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak az Üzemeltető fér hozzá.

Üzemeltető rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Vásárló eljutott a webáruházba, és azokat is, amelyeket a webáruházban megtekintett, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Vásárló személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A webáruház látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja, amely a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. A fenti információkat az Üzemeltető kizárólag a webáruház technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

1.5.2. Az Üzemeltető adatai:

Üzemeltető a használat során feltöltheti, módosíthatja, meghatározott körben törölheti a

- a megrendeléseket,

- a számlázáshoz szükséges adatokat,

- az általa forgalmazott termékek adatait,

- a honlap arculati adatait.

Törölheti a regisztrált Vásárlókat.

1.5.3. Regisztráció

A webáruházból történő vásárlás regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

-név

-e-mail cím

-telefonszám

-irányítószám, település, utca, házszám

-számlázási név

-számlázási irányítószám, település, utca, házszám

-saját jelszavát.

Az adatok megadását követően Üzemeltető e-mailben értesíti a Vásárlót a regisztráció sikerességéről.

1.5.4. Vásárlói adatok

Vásárló a regisztráció során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges. Ezek megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető azokat a szolgáltatásának keretében megőrizze.

Üzemeltető vállalja, hogy a regisztráció során a Vásárlók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Vásárló által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket.

A Vásárló a termék rendelés során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Üzemeltető a www.sex69xxx.hu webáruházban a termékek online megrendelésére biztosít lehetőséget. Üzemeltető a termék rendelés igénybevétele során keletkezett technikai adatokat (pl. az igényelni kívánt, de még meg nem rendelt szolgáltatás adatai), valamint a megrendelés során a Vásárló által megadott adatokat kezeli.

Vásárló a www.sex69xxx.hu webáruházban nyújtott termék rendelés igénybevételéhez köteles megadni a számlázáshoz szükséges adatokat. Értékesítő a számlázási szolgáltatás keretében a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Felhasználó és Szolgáltató között az ÁSZF alapján létrejött szerződésben meghatározott adatmegőrzési szolgáltatás időtartamáig őrzi meg a Vásárló által megadott adatokat, az azok alapján kiállított számlákat a számlázási szolgáltatás hatékonyabb nyújtása érdekében.

1.6 AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Értékesítő/Üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Értékesítő/Üzemeltető az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

1.7 ADATBIZTONSÁG

Értékesítő/Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vásárlók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

1.8 FELHASZNÁLÓI JOGOK és JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Értékesítő/Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a www.sex69xxx.hu webáruház (adatmódosítás) felületén keresztül, illetve az Üzemeltető felé intézett e-mail útján. Vásárló jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Értékesítő/Üzemeltető a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Értékesítő/Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: info@sex69xxx.hu

Értékesítő: Eurooptics s.r.o. (Druzstevná 8, Komárno 945 01 Slovakia)

Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Értékesítő/Üzemeltető munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Vásárló a webáruház adminisztrációs felületén saját maga helyesbítheti; egyéb esetekben az Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Vásárló az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/). Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a www.sex69xxx.hu webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, az Értékesítő/Üzemeltető jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Értékesítő/Üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

1.9 E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

Értékesítő/Üzemeltető kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Vásárló azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Értékesítő/Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint Értékesítő/Üzemeltető egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Értékesítő/Üzemeltető bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen értesítési listáról nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az Értékesítő/Üzemeltető nem használja reklámozási célra. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket Értékesítő/Üzemeltető nem küld.

A www.sex69xxx.hu webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az Értékesítő/Üzemeltető általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.